Ośrodek Szkoleń

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe ATUT Przemysław Łaszczyk została wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 6 października 2008. Ośrodek Szkolenia powstał jako jeden z działów firmy i jest zarejestrowany w “Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych” pod numerem EK-ED.4450.6.2016 jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.
Posiadamy:

 • Wpis do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych – nr EK-ED.4430.6.2016
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr 2.24/00010/2005
 • Decyzja Ministerstwa Rodziny z 15 lipca 2021
 • Certyfikat LAB1855 2022
 • Polityka Jakości
 • CEIDG
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ZETOM
   


Usprawnienia dla niepełnosprawnych

Nasze sale dydaktyczne są dostępne dla niepełnosprawnych – budynek – posiada podjazd i wewnętrzną windę oraz odpowiednio dostosowane szerokości przejść na każdej kondygnacji (możliwość poruszania się na wózku).
Na prośbę osób z wadami wzroku rozmiar wyświetlanych obrazów/tekstów, kolorystyka ekranu oraz natężenie światła lub kontrast mogą zostać bez problemu zmienione. Ponadto Windows 10 posiada „lupę”, która również usprawnia pracę osobom z wadami wzroku.
W przypadku problemów z korzystaniem z myszki, Windows 10 pozwala (po zmianie ustawień) na użycie klawiatury numerycznej do przesuwania wskaźnika myszy po ekranie.
Każdy komputer posiada wbudowane głośniki oraz posiadamy słuchawki              z mikrofonem (przydatne w przypadku większej liczby osób), dzięki którym (oraz dedykowanemu do tego oprogramowaniu) można „usłyszeć” to, co jest napisane na ekranie oraz sterować komputerem za pomocą mowy.

Prowadzimy szkolenia w następujących obszarach:


Szkolenia z zakresu bhp i ppoż
Szkolenia zawodowe
Szkolenia z obszaru prawa, finansów, kadr i administracji
Szkolenia wspierające zdolności zarządcze
Szkolenia z obszaru przedsiębiorczości
Szkolenia z obszaru handel/usługi
Szkolenia z obszaru umiejętności osobistych pracownika
Szkolenia z obszaru pedagogika-dydaktyka
Szkolenia z technologii informatycznych
Szkolenia z obszaru funduszy UE

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP I PPOŻ

 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zagadnienia ppoż
 • Pierwsza pomoc
 • Ocena ryzyka zawodowego

Wróć na początek

SZKOLENIA ZAWODOWE

 • Hakowy dźwignic
 • Magazynier z obsługą wózka, Kierowca wózków jezdniowych, Bezpieczna wymiana butli gazowych
 • Monter instalacji wodno- kanalizacyjnej co i gaz
 • Obsługa stacji paliw
 • Obsługa, konserwacja dźwigów towarowo-osobowych/ Obsługa, konserwacja suwnic
 • Operator obrabiarek klasycznych
 • Operator/Programista obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Portier – dozorca
 • Pracownik dozoru mienia i obsługi monitoringu
 • Pracownik utrzymania czystości, Profesjonalne służby sprzątające
 • Rejestratorka medyczna
 • Rzeźnik – Wędliniarz /Rozbieracz wykrawacz
 • Szkolenie dla pracowników zatrudnionych przy pracach z azbestem
 • Uprawnienia elektryczne i energetyczne (G-1E, G-1D, G2-E, G-2D, G-3E, G-3D)
 • Wagowy przysięgły – Obsługa wag pomostowych – samochodowych i kolejowych
 • Wykonywanie rozładunku pneumatycznego zbiorników do materiałów sypkich
 • Zawody budowlane:
        – Monter budowlanych izolacji ociepleniowych
        – Pracownik robót wykończeniowych – technolog układania paneli ściennych podłogowych
        – Pracownik robót wykończeniowych – układanie glazury i posadzek
        – Pracownik robót wykończeniowych – murarz – tynkarz
        – Monter nawierzchni drogowych – brukarz
        – Pracownik robót wykończeniowych – monter stolarki budowlanej (okna, drzwi)
        – Pracownik robót wykończeniowych – malarz, tapeciarz
        – Monter suchej zabudowy
 • Zawody gastronomiczne:
        – Kucharz małej gastronomii/Pracownik małej gastronomii
        – Pomoc kuchenna
        – Kelner/barman
        – Barista
        – Dietetyk

Wróć na początek

SZKOLENIA Z OBSZARU PRAWA, FINANSÓW, KADR I ADMINISTRACJI

 • Analiza finansowa
 • Księgowość wspomagana komputerowo
 • Obsługa księgowa małych i średnich firm
 • Ochrona danych osobowych
 • Planowanie finansowe
 • Podstawy księgowości
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Pracownik biura rachunkowego
 • Pracownik działu personalnego
 • Prawo pracy dla przedsiębiorcy
 • Prawo własności intelektualnej, przemysłowej, prawo autorskie
 • Sekretarka- Asystentka szefa
 • Specjalista ds księgowości oraz kadr i płac
 • Specjalista ds zamówień publicznych
 • Specjalista finansowo-księgowy

Wróć na początek

SZKOLENIA WSPIERAJĄCE ZDOLNOŚCI ZARZĄDCZE

 • Efektywne metody efektywnego kierowania pracownikami
 • Skuteczne wspieranie pracowników
 • Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kompetencjami

Wróć na początek

SZKOLENIA Z OBSZARU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Biznes plan
 • E-biznes w pigułce
 • Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą
 • Marketing internetowy Social mediach
 • Marketing w firmie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Strategia marketingowa

Wróć na początek

SZKOLENIA Z OBSZARU HANDEL/USŁUGI

 • Bukieciarstwo (Florystyka)
 • Fryzjer /Nowoczesne techniki fryzjerskie
 • Kasjer-fakturzysta
 • Kosmetyczka
 • Krawcowa stopień podstawowy i zaawansowany
 • Kurs masażu klasycznego, leczniczego, relaksacyjny
 • Manicure – pedicure /Stylizacja paznokci
 • Negocjacje handlowe
 • Nowoczesny menadżer obiektu hotelowego
 • Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych produkcyjnej i systemu HACCP
 • Ogrodnik terenów zielonych/ Konserwator terenów zielonych
 • Opiekunka dla osób starszych i niepełnosprawnych/Opiekunka dzieci/ Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Profesjonalna obsługa klienta/ Obsługa konsumenta
 • Przedstawiciel handlowy
 • Specjalista ds marketingu i reklamy
 • Sprzedawca / Nowoczesne techniki sprzedaży
 • Systemy alarmowe
 • Wdrażanie dobrej praktyki higienicznej,
 • Wizaż i stylizacja

Wróć na początek

SZKOLENIA Z OBSZARU UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH PRACOWNIKA

 • Profesjonalna obsługa Klienta
 • Komunikacja interpersonalna
 • Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji
 • Kreatywność w biznesie
 • Metody i sposoby redukcji stresu
 • Szkolenia językowe
 • Warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji i umiejętności zawodowych

Wróć na początek

SZKOLENIA Z OBSZARU PEDAGOGIKA-DYDAKTYKA

 • Prowadzenie instruktaży stanowiskowych
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kierownik/Opiekun wycieczek

Wróć na początek

SZKOLENIA Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

 • Arkusz kalkulacyjny Excel – podstawowy i zaawansowany
 • Auto-Cad
 • Edytor tekstów Word
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • Grafika komputerowa
 • Komputerowa obsługa firmy /Obsługa biurowych programów komputerowych
 • Kosztorysowanie wspomagane komputerowo
 • Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi
 • Maszynopisanie komputerowe
 • Obsługa pakietu Microsoft Office 2003 dla początkujących i zaawansowanych
 • Podstawy programowania w języku Java
 • Wprowadzenie w środowisko Windows z elementami MS Word i MS Excel

Wróć na początek

SZKOLENIA Z OBSZARU FUNDUSZY UE

 • Aplikowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z UE
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE

Wróć na początek

Możliwość komentowania została wyłączona.